Bến Tre - xứ sở dừa Việt Nam, nơi có diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước khoảng 63.000 ha, sản lượng 493 triệu quả năm 2013. Cây dừa đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế của tỉnh, có thể nói là cây xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, cải thiện đời sống, đồng thời góp một phần đáng kể vào ngân sách địa phương.

nguyên liệu sản xuất viên nén ươm hạt

 

Bến Tre là một trong 13 tỉnh, thành của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bến Tre nằm ở hạ nguồn sông Mekong ,
được hợp thành bởi 3 cù lao lớn là cù lao An Hóa, cù lao Bảo và cù lao Minh. Nhìn trên bản đồ, tỉnh Bến Tre có hình
rẻ quạt và có diện tích rộng 2.360km2.

Cả nước hiện có khoảng 200.000 ha trồng dừa thì Bến Tre là tỉnh dẫn đầu trên cả hai mặt: diện tích (trên 51.000 ha)
và sản lượng (410 triệu quả/năm). Bến Tre là những cụm cù lao cuối cùng nhận đẫm phù sa của dòng Mekong trước
khi chảy ra biển cả, nhờ đó cây dừa cũng xanh tốt hơn, năng suất cao hơn các vùng khác. Ba huyện có diện tích dừa
lớn ở Bến Tre là Giồng Trôm, Châu Thành và Mỏ Cày.

 

Dừa tam quan - Bình Định có diện tích dừa lớn thứ hai cả nước sau Bến Tre, khoảng 13.000 ha với trên 2 triệu cây. Diện tích dừa tập trung nhiều nhất ở các huyện Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ.

nguyên liệu sản xuất viên nén ươm hạt

Tổng giám đốc Phạm Văn Minh phát biểu tại Hội Nghị thành lập Hội Dừa Hoài Nhơn

nguyên liệu sản xuất viên nén ươm hạt

 

VÙNG NGUYÊN LIỆU DỒI DÀO
Diện tích dừa của Việt Nam có khoảng 200.000 ha, phân bố chủ yếu ở miền Trung và đồng
bằng sông Cửu Long. Riêng đồng bằng sông Cửu Long chiếm hơn 78% diện tích dừa cả nước,
khoảng 156.000 ha. Canh tác theo dạng nông hộ nhỏ, phân tán, diện tích bình quân nhỏ hơn
0.5 ha. Trồng mật độ dày trên 200 cây/ha.