CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Chiến lược phát triển đến năm 2020 của Công Ty CP - ĐT - TM - XNK BA TRI VIỆT NAM (BATRIVINA JSC)  là trở thành ĐƠN VỊ DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG SỐ 1 NGHIÊN CỨU - SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - XUẤT KHẨU các sản phẩm GIÁ THỂ phục vụ trồng cây, cụ thể là bầu ươm Viên Nén Ươm Hạt BaTriVina Kích Hạt Giống NẢY MẦMViên Nén Giá Thể mụn dừa BaTriVina cùng các sản phẩm liên quan hỗ trợ sản phẩm chính. Và trở thành ĐƠN VỊ DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG SỐ 1 TIẾP NHẬN, NHẬP KHẨU, MUA BẢN QUYỀN CÔNG NGHỆ CAO theo Hướng Nông Nghiệp Sạch - Nông Nghiệp Organic (Hữu cơ) TỪ CÁC NƯỚC CÓ NỀN NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN TRÊN THẾ GIỚI về Ứng Dụng, Áp dụng, Triển Khai trên diện rộng PHỤC VỤ Nền Nông Nghiệp Việt Nam - Giúp bà con Nông Dân làm Kinh Tế, Kinh Doanh hiệu quả, Chất Lượng được Nâng Cao, Năng Xuất được cải thiện, Đời Sống bà con Nông Dân được Ấm No, Sum vầy, Hạnh Phúc!

Dân Giàu - Nước Mạnh - Doanh Nghiệp sẽ có cơ hội phục vụ để Phát Triển và Vươn xa hơn - Để rồi lại tái đầu tư để phục vụ QUÝ BÀ CON được Tốt hơn nữa! Từ đó Đời Sống mỗi chúng ta Ngày càng được Trọn Vẹn và Tròn Đầy hơn!

 

Trong gian đoạn này, 3 mục tiêu chiến lược quan trọng tạo đòn bẩy cho việc đạt sứ mệnh của BA TRI VIỆT NAM (BATRIVINA JSC) là:

1. Đầu tư phát triển và quản trị nguồn nhân lực chiến lược.

nhân viên batrivina2. Đầu tư nghiên cứu và áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào việc phát triển sản phẩm mới mang tính đột phá và khác biệt.

nghiên cứu khoa học viên nén ươm hạt

3. Đầu tư cơ sở hạ tầng và áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến trên thế giới về áp dụng phục vụ Nông Nghiệp Việt Nam

nguyên liệu sản xuất viên nén ươm hạt

nguyên liệu sản xuất viên nén ươm hạt

nguyên liệu sản xuất viên nén ươm hạt

 

thực phẩm organic

hội thảo organic viên nén ươm hạt